Vägen till en datadriven skola.

Inblick förenar skolförvaltningens alla datakällor på en central plats och skapar ett kraftfullt stöd för rektorer, förvaltning, huvudmän och myndigheter. Inblick möjliggör ett fokus på elevernas välmående och ett förbättrat resultat.

Image of studentsImage of students

Fokus på elevernas resultat och välmående.

Skapa gemensamma förutsättningar för snabbare beslut.

Fokusera på den levande processen och tillitsbaserad styrning.

Analysera och skapa hypoteser utifrån datan, utan stora administrativa kostnader.

Rikta insatser där det behövs och följ upp resultaten.

Effektivisera SKA-arbetet.

Vad är Inblick?

Inblick är ett digitalt verktyg som samlar skolans data och gör den analyserbar, tillgänglig och överskådlig. Inblick skapar en datadriven skola med förbättrade förutsättningar för både elever och personal.

Till grund för Inblick ligger en förstudie inom Mölndals Stad baserad på erfarenheterna hos rektorer, forskare, huvudmän och förvaltningsroller. Inblick kommer även bli tillgänglig för andra aktörer inom skola under 2022.

Skolvärlden har i många år lidit av inlåsningar och otillgänglig data som de själva äger och borde få bättre tillgång till. Inblick löser detta genom att skapa ett fönster till datan.

– Erica Ekenmo, Mölndals stad

Datakällor

  • Skolverket
  • Enkäter
  • HR data
  • Skolsystem
  • GIS

Data warehouse

Warehouse visualizationWarehouse visualization

Insikter

graph 1
graph 2
graph 3
graph 4
graph 5
graph 6
Preview of dashboard
Photo of Fredrik Hellsten

Fredrik Hellsten

Förvaltningschef på Skolförvaltningen

Mölndals stad Mölndals stad

Det finns insikter som gömmer sig i våra system som vi är övertygade om skulle förbättra elevernas resultat och välmående. Genom att göra datan anonymiserad och mer tillgänglig för tolkning inom vår organisation kan vi jobba mer strategiskt.

Photo of Erica Ekenmo

Erica Ekenmo

Biträdande förvaltningschef och verksamhetschef på Skolförvaltningen

Mölndals stad Mölndals stad

I den komplexa arbetsmiljö som rektorer och lärare befinner sig i är det viktigt med bra verktyg för att kunna följa sin verksamhet. Först då kan man fokusera på den levande processen och möjliggöra en tillitsbaserad styrning där beslut är baserade på färsk data.